Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

III SA/Kr 401/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-24

, w szczególności (...) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania transportu morskiego, kolejowego, samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz infrastruktury...
K, jak i sposób zabudowy i powierzchnia predestynuj ja do przeznaczenia w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych potrzeb w razie ogłoszenia mobilizacji...