Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Łd 969/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-09

ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. oddala skargę. LS...
(Dz.U. z 2013r., poz. 267, w skrócie K.p.a.), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta T., z dnia [...], nr [...], odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

II SA/Sz 20/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-30

. wydał decyzję o warunkach zabudowy, utrzymaną w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] nr [...], Odnośnie inwestycji, analizując...
jej zgodność z obowiązującymi warunkami zabudowy podał, że projektowana zabudowa mieści się w zakresie budowy budynku mieszkalnego z częścią usługowo-handlową wraz z niezbędnymi...

II SAB/Po 36/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-08

niejawnym sprawy ze skargi M.G. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy postanawia I. umorzyć postępowanie II. zwrócić...
w Poznaniu w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie podnosząc, że decyzją z dnia 31 marca 2014 r...

II SA/Lu 253/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-06

niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - w zakresie wniosku...
II SA/Lu 253/10 oddalającego skargę K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, skarżący...

I SA/Wa 1639/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

jest pod drogę i stanowi własność ówczesnej Gminy W., W dniu [...] lipca 1997 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] dla działek...
(działka nr [...]). Na załączniku graficznym nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] z dnia [...] lipca 1997 r., znajduje się ciąg...

I OSK 394/07 - Wyrok NSA z 2008-01-04

. ( po wydaniu zaskarżonej decyzji ) uzyskała nową decyzję ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku...
odwoławczy, że wystąpiła z kolejnym wnioskiem o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy, to nie było ku temu przeszkód. Na marginesie, należy nadmienić, że choć B. Ł.-L...

II SA/Bd 375/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-16

., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanowił zwolnić od kosztów sądowych W dniu 07 lipca 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek J. i J. B...

II SA/Bd 381/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-16

., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanowił zwolnić od kosztów sądowych W dniu 07 lipca 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek M. i R. S...

I OSK 2068/10 - Wyrok NSA z 2011-11-29

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a zwłaszcza że brak jest zrealizowania na cele infrastruktury...
., minął już okres ponad 47 lat, jak również nie nastąpiło rozpoczęcie prac związanych z realizacją lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu...

I SA/Wa 982/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-17

postępowania do końca lutego 2006 r. w związku z przygotowywaniem dokumentów o wydanie warunków zabudowy., Postanowieniem z dnia [...] października 2005 r. Wojewoda...
i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta L. z dnia [...] stycznia 2006 r. o odmowie wydania pozytywnej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania...
1   Następne >   +2   +5   8