Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Sz 658/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-22

zabudowę z uwagi na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oznaczone symbolem R w ewidencji gruntów, są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej uznała uzyskanie przez nią decyzji o warunkach zabudowy, w sytuacji gdy działki w roku 2009 były niezabudowane i pozbawione uzbrojenia...

I SA/Rz 1129/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-24

.. Podatnicy uzyskali decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr 26/10 w [...], polegającej na budowie budynku handlowo- usługowego wraz...
się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę jak i oznakowania przystanku na działce nr 26/10 jako '[...] s.c.' P. M. D. i P. G. D. podatnicy...

III SA/Po 240/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-17

do odwołania: decyzja o warunkach zabudowy z dnia 13.08.2009r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego z garażem podziemnym m.in....
stwierdzając, iż skarżąca przyjęła wszystkie warunki wynikające z decyzji o warunkach zabudowy zakupionej nieruchomości i zgodnie z tymi decyzjami na nabywanej nieruchomości...

I SA/Rz 585/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-07

jest to, że podatnicy wnioskiem z dnia 19 października 2011 r. zwrócili się do Prezydenta Miasta K. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w którym to wniosku określili...
r. nr [...], ustalił warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, tj. inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z placem manewrowym...

I SA/Sz 1112/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-21

od roku 2009 i miała miejsce również w roku 2010. W ocenie organu, nie ulegało wątpliwości, że strona, uzyskując w roku 2007 warunki zabudowy dla nabytej przez siebie...
, ale także przygotowywanie terenu pod budowę., Teren realizacji budowy określony został w decyzji o warunkach zabudowy jako działki [...] obręb [...], zaś strona...

II FSK 855/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto sam Skarżący oświadczył, iż przed nabyciem nieruchomości wnioskował o wydanie warunków zabudowy na obiekt magazynowo - handlowy, co sugeruje...
przedsiębiorstwa skarżącego P. K., jednakże - jak zasadnie wskazały organy - decyzją z dnia 11 września 2000 r. ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji...

II FSK 856/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

warunków zabudowy na obiekt magazynowo-handlowy, co sugerowało chęć nabycia spornej działki w celu prowadzenia na niej działalności handlowej., 2.2. W odwołaniu...
marca 2010 r. wystąpili o wydanie wypisu nieruchomości w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla budowy domku jednorodzinnego. Nieruchomość należąca...

II FSK 853/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

warunków zabudowy na obiekt magazynowo-handlowy, co sugerowało chęć nabycia spornej działki w celu prowadzenia na niej działalności handlowej., 2.2. W odwołaniu...
marca 2010 r. wystąpili o wydanie wypisu nieruchomości w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla budowy domku jednorodzinnego. Nieruchomość należąca...

I SA/Sz 1113/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-21

04.07.2007 r., co wynikało z zapisów ksiąg wieczystych KW Nr [....], KW Nr [....], natomiast już w dniu 21.08.2007 r. Spółka uzyskała decyzję o warunkach zabudowy...
warunki zabudowy dla nabytej przez siebie nieruchomości, obejmującej budowę 127 budynków jednorodzinnych, zbywała te nieruchomości dla celów zabudowy, skoro w aktach...

III SA/Wa 2130/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-20

, w celu wzniesienia na nim budynku mieszkalno-usługowego. Zanim nastąpił zakup nieruchomości uzyskała decyzję o warunkach zabudowy co wskazuje, że od samego początku...
decyzję o warunkach zabudowy zapewne rozpoczęła by realizację inwestycji na zakupionym gruncie, jednak sytuacja się skomplikowała poprzez wygaśniecie decyzji o warunkach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100