Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Gd 253/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-23

:, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy działek nr [...]i [...]położonych przy ul [...] w G. na budowę budynku mieszkalnego...
. przez Prezydenta Miasta decyzji o warunkach zabudowy - budowy 'budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną - dom spokojnej starości dla osób niepełnosprawnych...

II FSK 1172/12 - Wyrok NSA z 2013-01-09

o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu, jak również opracowania projektu rozbiórki budynku i jego zatwierdzenia przez właściwy organ gminy. Następnie aktem...
.), Spółka zwróciła się do Urzędu Dzielnicy W. z oficjalnym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: budynek biurowo-usługowy...

II FSK 849/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

jest studium, przy uwzględnieniu korzyści z tego faktu płynących, zwłaszcza w zakresie możliwości uzyskania decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania...
nieprawidłowo ocenił działania organów podatkowych obu instancji, uznając za prawidłowe stanowisko, że uchwalenie studium pozwala na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy...

III SA/Wa 131/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-13

poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu decyzji o warunkach zabudowy, które zostało ostatecznie zakończone 14 marca 2007 r., na przebieg którego nie miała wpływu). Skarżąca...
., Jednym z podstawowych warunków kontraktowych pomiędzy Skarżącą a poprzednim użytkownikiem było uzyskanie przez poprzedniego użytkownika decyzji o warunkach zabudowy...

II FSK 327/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

inwestycji hotelowo-mieszkalnej nie został potwierdzony dowodami z dokumentów, w szczególności decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wobec...
inne dokumenty zgromadzone w sprawie, takie jak m.in. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydana w oparciu o wniosek inwestora - 'H' sp. z o.o. dotycząca...

I SA/Sz 1051/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-17

o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego z podstawowym programem usług wraz z zagospodarowaniem terenu i drogami...
z dnia [...] r. określił warunki zabudowy tego terenu wskazując na rodzaj zabudowy (jednorodzinna) oraz rodzaj inwestycji - budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych...

II FSK 3588/14 - Wyrok NSA z 2016-12-29

decyzji o warunkach zabudowy dla budowy domów spokojnej starości dla osób niepełnosprawnych, podjęto dopiero po otrzymaniu protokołu z kontroli podatkowej. Fundacja...
gruntowych. Protokół kontroli został doręczony stronie 11 lipca 2012 r. i dopiero po tej dacie Fundacja złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przy ul...

I SA/Wr 701/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-01

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz inne koszty w kwocie 337.480 zł. związane z inwestycją - rozbudowa zbiornika 'Z. M...
, bez ich poniesienia strona także uzyskałaby niezbędne pozwolenia;, 2) kwotę 10.000 zł. - na opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania...

III SA/Wa 855/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-17

od niej niezależnych, gdyż otrzymała nieruchomość aportem w terminie uniemożliwiającym terminową zabudowę. Uzyskanie decyzji o: warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę...
. S.A. i Q. sp. z o.o., Działkę 3/6 zabudowano, wykonując wszystkie warunki umowy (budowa kanału wodnego, partycypacja w kosztach rozbudowy szkoły). Pozostała zabudowa...

III SA/Wa 3443/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

przedmiotu transakcji (wynikające z decyzji z dnia [...] lutego 2007 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego) oraz niezmienione warunki fizyczne nieruchomości...
jest Studium, przy uwzględnieniu korzyści z tego faktu płynących zwłaszcza w zakresie możliwości uzyskania decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego...
1   Następne >   +2   +5   +10   24