Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II SA/Kr 883/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-05

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 29 kwietnia 2013 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić wnioski A. G...
, organ l instancji ustalił - na wniosek A.G. - warunki zabudowy dla inwestycji p.n.: 'budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach...

II SA/Kr 1382/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-14

na prawach strony w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: 'budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ( 4 bryły naziemne...
. Również cele statutowe przemawiają, za zaangażowaniem tej organizacji w postępowania określające warunki zabudowy na obszarze Woli Duchackiej., Samorządowe Kolegium...

II SA/Po 876/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-23

warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i [...], przewidzianej do realizacji na terenie działki nr [...], ark. [...], obr...
w sensie prawnym i faktycznym pomiędzy nimi a przedmiotem postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Organ ponadto dodał, że strony...

II SA/Kr 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-23

załączona m. in. decyzja Prezydenta Miasta K. z dnia 12 listopada 1997 r., ustalająca dla ww. działki warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. 'dom...
powołano się w decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, a która nastąpiła po wydaniu cyt. wyroku NSA, pozostawiła przeznaczenie terenu działki...

II SA/Kr 958/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-06-08

(...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 16 marca (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - skargę oddala. Na wniosek ARG...
w dniu 22 grudnia 1997 r. decyzję (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jako jej podstawę prawną powołano art. 39, art. 40 ust. 1 i ust. 3...

IV SA/Po 445/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia warunków zabudowy...
. z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu i budowie parkingu dla samochodów ciężarowych, przylegającego do parkingu...

IV SA/Wa 1280/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

Prezydenta W. z [...] lutego 2010 r. o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia O. do uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy...
, iż Stowarzyszenie O. pismem z 29 grudnia 2009 r. wystąpiło do organu I instancji o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla ww. inwestycji...

II OSK 607/07 - Wyrok NSA z 2008-06-04

dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od T. W. i G. B...
[...] listopada 2005 r., nr [...], oba - odmawiające dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Wyrok...

II SA/Gd 790/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-06-15

z dnia 12 marca 1998 r. po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Ekologicznego O. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia 12 września 1997 r. o ustaleniu warunków zabudowy...
na tle następujących ustaleń:, W dniu 16 lipca 1996 r. - Centrum Rolno-Spożywcze S.A. złożyło wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II OSK 374/07 - Wyrok NSA z 2008-04-10

i Architektury Urzędu Miasta P. wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i budowie parkingu dla samochodów ciężarowych...
o ustalenie warunków zabudowy budowy parkingu. Postanowienie uzgadniające doręczono Stowarzyszeniu w dniu 13 maja 2005 r., a 19 maja 2005 r. Stowarzyszenie złożyło...
1   Następne >   3