Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

przemysłowy położony w L. przy ul. [...] trzykondygnacyjny o powierzchni zabudowy 1.262 m2:, • nabyty w części 1/6 w drodze spadku - wartość ustalona wg ceny rynkowej...
notarialnym., • łączna wartość początkowa-8.327.807,50 zł., b. Budynek biurowy położony w L. przy ul. [...] jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 313 m2:, • nabyty...