Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FSK 719/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę czy na użytkowanie, zgłoszeniu o zmianie sposobu...
obowiązkowi podatkowemu w opłacie targowej nie ma znaczenia czy obiekt ten, zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleniem na budowę...

II FSK 756/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

więc zdaniem Sądu każdorazowo ustalić funkcję budynku, która wynikać może m.in. z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy...
. 15 upol dla podlegania obowiązkowi podatkowemu w opłacie targowej nie ma znaczenia czy obiekt ten, zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleniem...

II FSK 755/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

- dane zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu czy decyzji w sprawie pozwolenia na budowę i ewentualnie ustalone zmiany sposobu użytkowania...
;, - poprzez przyjęcie, że w przepisie tym chodzi o funkcję budynku, dla której podstawowe znaczenie powinny mieć dane zawarte np. w decyzji o warunkach zabudowy...

II FSK 560/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie oraz ewentualnie...
Gminy R./ posiadał na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatu Ł. wszystkie dokumenty budowlane kwalifikujące budynek hali 'P.' tj. ogólne warunki zabudowy, pozwolenie...

II FSK 757/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

W ramach uzupełniającego postępowania dowodowego Sąd mógł dokonać ustaleń płynących z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z decyzji o pozwoleniu na budowę...
uwzględnienia przez nie takich dowodów jak uchwała w przedmiocie określenia planu zagospodarowania terenu, decyzje o istnieniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

I SA/Łd 149/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-22

i budynku będącego targowiskiem pod dachem była funkcja budynku wynikająca z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji...

II FSK 502/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

wydanego pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, skoro nie wskazał iż kwestia ta ma znaczenie dla ustalenia zobowiązania podatkowego...

II FSK 638/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

. Funkcja ta jest wyznaczona ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzją o pozwoleniu...

I SA/Łd 878/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-12

przestrzennego, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; czy przy wykładni należy się odwoływać w ramach wykładni...

I SA/Łd 876/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-03

w uchwale o lokalizacji targowiska, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu...
1   Następne >   2