Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II OSK 385/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

., ustalającej na wniosek B. i R.M., warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji sprzętu...
: 'rozporządzenie'). Podnieśli też, że doręczona im decyzja o warunkach zabudowy nie zawierała wszystkich wymaganych prawem elementów, tj. wyników przeprowadzonej analizy...

II SA/Bd 998/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-29

Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy...
[...] w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., W piśmie procesowym...

II SA/Sz 1115/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-13

[...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 22 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę R. D. na decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., nr[...] , w przedmiocie warunków zabudowy., Pełnomocnik skarżącej, prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy...

II SA/Sz 1114/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] r., nr [...] , w przedmiocie warunków zabudowy., Pełnomocnik skarżącej, prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy...
. D. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków...

II SA/Kr 642/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-28

., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo...
ustalenia warunków zabudowy., Z pisma A. G.-C. wynika wniosek o doręczenie mu wyroku wraz z uzasadnieniem. Ponieważ w przedmiotowej sprawie nie sporządzano uzasadnienia...

II SA/Sz 639/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-06

warunków zabudowy p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę A. A.-C...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., Pełnomocnik skarżącej prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy...

II SA/Po 469/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-14

. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy; postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. /-/ E. Brychcy Wyrokiem z dnia 20 września 2011 r. Wojewódzki sąd Administracyjny...
w Poznaniu oddalił skargę J. K. i C. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2011 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

II SA/Kr 260/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-05

w W. na decyzję Samorządowego kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 12 grudnia 2008r., nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia odmówić sporządzenia...
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 12 grudnia 2008r. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy, na której zapadł wyrok...

II SA/Gd 604/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-09

., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Pismem złożonym w Sądzie w dniu 8 grudnia 2008 r., a datowanym na dzień 4 grudnia...
., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy. Sprawa ta, o sygn. akt II SA/Gd [...] będzie przedmiotem rozpoznania Sądu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2008 r., Wojewódzki...

II SA/Gl 1681/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-26

ze skarg J. L.-W. i 'A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżącej J...
w Gliwicach oddalił skargi J. L.-W. i 'A' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu., W dniu 7 maja 2014...
1   Następne >   +2   +5   7