Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

VII SA/Wa 2196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

- warunków zabudowy. Jednocześnie sprecyzował jednoznacznie negatywną opinię na temat proponowanego zamierzenia, traktując ją jako zalecenia konserwatorskie., W dniu...
[...]września 2010r. [...]Wojewódzki Konserwator Zabytków w [...]otrzymał z Urzędu Miasta w [...]projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie...

II SA/Wa 412/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-13

o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego przy ul. [...] w S. Strony tych postępowań zostały ustalone na podstawie art. 28 Kpa...
następujących decyzji:, 1) o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy domu jednorodzinnego przy ul. [...] w S. nr [...] z dnia [...] maja 2001 r., 2...

II SA/Wa 1478/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

Miasta [...] wskazał również, że dane osobowe skarżącej zostały wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy...

I OSK 1224/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

osobowe skarżącej zostały wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku...