Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

IV SA/Wa 1206/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

prowadzonych w trudnych warunkach i za własne środki finansowe oraz za środki darczyńców., Konkludując Towarzystwo zauważyło, iż od momentu wydania decyzji przez Powiatowego...
organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną, po spełnieniu warunków określonych przez Zarząd Główny. Jednym z celów statutowych Towarzystwa - zgodnie z § 9 pkt 8 statutu...