Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II OZ 1102/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków...

II SAB/Go 15/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-17

;, 3. wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych w ramach działalności tut. urzędu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 lipca 2016 roku;, 4. wszystkich umów...
cywilnoprawnej/umów cywilnoprawnych zawartych z podmiotem/podmiotami wskazanymi w pkt. 1 obowiązujących/wykonywanych na dzień złożenia wniosku;, 3. wszystkich decyzji o warunkach...

IV SAB/Gl 103/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca...
konstrukcyjne, instalacyjne, dokumentacja techniczna, sposób produkcji i zabudowy, użyte materiały. W przypadku tej budowy tajemnicą przedsiębiorstwa jest cały proces...