Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I SA/Po 210/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-04

bliźniaczej, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy z [...] maja 2021 r., nr [...] oraz decyzję o warunkach zabudowy z [...] marca 2019 r., nr [...] zmienioną...
decyzją z [...] grudnia 2020 r., nr [...] Skarżący wskazał, że w oparciu o ww. decyzje o warunkach zabudowy planuje dokonać podziału nieruchomości łącznie na 5 działek...

II SA/Bk 319/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy wszczęte przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego z momentem jego uchwalenia i wejście w życie, staje...
ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2006r. Wójt Gminy T.K. umorzył wszczęte wnioskiem skarżącego A.Ch. z dnia [...].10.2003r. (data...

II SA/Łd 263/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-17

. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaszenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji - oddala skargę...
. ał Decyzją z [...] Prezydent Miasta Z. orzekł o wygaśnięciu decyzji nr [...] z [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

II SA/Łd 262/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-17

. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaszenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji - oddala skargę...
. ał Decyzją z [...] Prezydent Miasta Z. orzekł o wygaśnięciu decyzji nr [...] z [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

II OSK 1783/14 - Wyrok NSA z 2016-03-15

warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 19 lutego 2014r., sygn. akt II SA/Ke 49/14, w sprawie ze skargi...
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddalił skargę., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z dnia [...] listopada 2013 r...

II SA/Bd 1064/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Wójt Gminy...
[...], po rozpatrzeniu wniosku skarżącej L. R. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce nr 254/20 w miejscowości...

II SA/Bd 1065/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Wójt Gminy...
[...], po rozpatrzeniu wniosku skarżącej L. R. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce nr 254/18 w miejscowości...

II SA/Ol 968/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-04

[...] nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji; II...
') odmówił uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy [...] ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

II SA/Sz 1268/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-10

niezgodne z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] lutego 2017 r. szczególnie w zakresie ustaleń określonych w pkt 2 ppkt 2 i 9 ww. decyzji...
nieruchomości spowodowałby naruszenie warunków zabudowy określonych w decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do ustalonych w niej parametrów. Możliwość zabudowy nowo...

II SA/Bk 660/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-18

podziału jego nieruchomości o powierzchni 4,0870 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [...], zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, przedstawiając...
pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami koniecznym jest, by podział nieruchomości był zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy, co oznacza...
1   Następne >   +2   +5   +10   91