Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

V SA/Wa 2409/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

nie miał podstaw do tego, by zajmować stanowisko w sprawie, gdyż nieruchomość utraciła charakter rolny w związku z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
spółka podniosła, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powoływała argument, że zbywca nieruchomości ubiega się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Wr 328/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-05

dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z art. 92 ust. 1 powołanej powyżej ustawy, nieruchomość położona w obrębie O., gmina S., oznaczona...
oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy...

II OSK 1945/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

, że działka ew. nr [...] była objęta decyzją o ustaleniu warunków zabudowy z [...] marca 2006 r. Ponadto działki te nie przylegają do działki ew...
podziału na etapy inwestycji objętej decyzją o ustaleniu warunków zabudowy., Spółka A. wniosła skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

I SA/Ol 50/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-10

, ponieważ określa ona rodzaj pojazdu na podstawie odrębnej regulacji - przepisów Prawa o ruchu drogowym i na inne potrzeby (przede wszystkim w zakresie warunków technicznych...
rejestracyjny oraz poświadczenie zabudowy pojazdu wystawione przez Scania. Zgłoszenie zostało przyjęte i zarejestrowane w systemie AIS. Przed zwolnieniem towaru w Oddziale Celnym...

V SA/Wa 1700/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

. Istnieje bowiem projekt tego wyrobu oraz określona Aprobata Techniczna wskazująca na cechy i warunki jakim musi on odpowiadać. Jednocześnie zauważyła, że tylko opinia...
, pręty, kątowniki, kształtowniki i rury, pod warunkiem, że zostały przygotowane (wykonano w nich otwory, zostały wygięte lub pokarbowane) do zabudowy w konstrukcjach (tom IV...

I SA/Go 653/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów., Decyzją...
marki [...] typ KCOCAF ( 1.4 RN75U) produkcji Regie Nationale des Usines [...] jest zgodny z dołączonym do niego opisem technicznym pojazdu i odpowiada warunkom...

I SA/Go 1458/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

technicznym i odpowiadają warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych...
jest zgodny z dołączonym do niego opisem technicznym pojazdu i odpowiada warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej...

I SA/Go 1600/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-29

i odpowiadają warunkom, o których mowa w §55 ust.2 rozporządzenia Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów...
ciężarowy marki 'R' typ KC0AAF ( 1.2 RN60U) produkcji [...] 'R' jest zgodny z dołączonym do niego opisem technicznym pojazdu i odpowiada warunkom, o których mowa w §55 ust.2...

I SA/Go 1060/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-15

marki R typ KC0CAF i KC0AAF są zgodne, z załączonym opisem technicznym i odpowiadają warunkom, o których mowa w §55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki...
Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (Dz.U. z 1996 r. Nr 155, poz.772)., Decyzją z dnia [...] stycznia 2000r. Dyrektor Urzędu...

I SA/Go 1601/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-06

i odpowiadają warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań...
z dołączonym do nich opisem technicznym pojazdu i odpowiadają warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993...
1   Następne >   +2   +5   +10   56