Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II OSK 1154/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Uzasadnienie., Wyrokiem...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r., nr KOC/5262/Ar/17, w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Wyrok zapadł w następującym stanie...

II SA/Łd 1094/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-20

roku sprawy ze skargi L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę. LS...
[...], nr [...], o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie budynku usługowo-produkcyjnego z przeznaczeniem na zakład przetwórczy wyrobów wędliniarskich...

IV SA/Wa 863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

przez organy ustalenia doprowadziły do odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji., Z tych względów, oceniając zaskarżone postanowienie...