Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Bd 1498/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. oddala skargę, 2...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II OSK 2064/12 - Wyrok NSA z 2014-01-29

I instancji przedstawiając przebieg postępowania w sprawie, wskazał na uzyskane w toku postępowania uzgodnienia i uwzględnienie warunków z nich wynikających, w wydanej decyzji...
określając rodzaj i miejsce przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych...