Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

. nr [...] w przedmiocie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne Wojewódzki Sąd Administracyjny...
§ 1 pkt 1 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. W związku z art. 193 p.p.s.a., powyższe przepisy stosuje...

I OSK 1793/16 - Wyrok NSA z 2017-01-04

tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego., Oddalając skargę - na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
, a który to tytuł uzyskała w drodze ugody, zawartej w postępowaniu egzekucyjnym z właścicielem wcześniej zajmowanego przez nią lokalu ( przy ul. K.) Okoliczność, zaś iż w stosunku...