Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Łd 1096/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-02-09

. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego...
wniosku J. K., odmówił mu umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 3 na kancelarię komorniczą...

II SA/Ke 207/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-08-12

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. II SA/Ke 207/08, UZASADNIENIE, Postanowieniem z dnia 14...
15.01.2008r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. [...] w [...] wszczętego...

II OSK 822/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

w Łodzi z dnia 19 września 2008 r., Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku postanawia...
: oddalić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 25 lutego 2009 r. sygn. akt II SA/Łd 64/09 umorzył postępowanie sądowoadministracyjne...

II SA/Gd 669/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki oddala skargę. A. M. i T...
., utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej jako 'PINB') z dnia 21 stycznia 2020 r., o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Go 905/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Rejonowego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. II SA/Go 905/13...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej określanego dalej jako 'k.p.a.') - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte...

II SA/Bk 485/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. w B. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec wnoszącego zażalenie na podstawie tytułu wykonawczego z [...] września 2021r. wystawionego przez organ I instancji...

II SA/Go 903/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Rejonowego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Powiatowy...
( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej określanego dalej jako 'k.p.a.') - umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte przez Kierownika Urzędu Rejonowego...

II OSK 886/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego...
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., Wyrok powyższy...

II SA/Ol 897/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-10

Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania w sprawie samowolnej nadbudowy budynku gospodarczego 1. stwierdza nieważność...
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej jako: k.p.a.), odmówił M. P. umorzenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej...

II SA/Bk 512/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego...
: [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec zobowiązanej M. Sp. z o.o. Sp.k. w B., na podstawie tytułu wykonawczego nr [...]z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100