Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

III SA/Po 553/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-11

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział z dnia 25 czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
czerwca 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. Inspektorat w K. umorzył postępowanie w sprawie z wniosku Z. S. o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie...

III SA/Wr 674/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-08

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za marzec 2020 r. postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z 20 września 2020 r...
. W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

III SA/Wr 675/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-08

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z 20 września 2020...
. W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

III SA/Wr 676/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-08

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za maj 2020 r. postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z 20 września 2020 r...
. W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

III SA/Gl 1396/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-12-20

odmowną z [...]r. nr [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wobec uwzględnienia skargi w całości i wydania decyzji z [...]r...
. czy też cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania sądowego - w terminie 7 dni pod rygorem umorzenie postępowania., Skarżąca nie odpowiedziała na powyższe wezwanie., Wojewódzki...

III SA/Po 797/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-14

Ubezpieczeń Społecznych umorzył postępowanie w sprawie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek. Jako podstawę prawną...
w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponadto do protokołu spisanego w dniu 25 czerwca 2010 r. złożyła wniosek o umorzenie przedmiotowego postępowania. Wyjaśniając...

V SA/Wa 1443/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Ś na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego w sprawie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne J.Ś. (dalej: 'skarżąca...

III SA/Gl 1664/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-02-28

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z [...]r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. czy też cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania sądowego - w terminie 7 dni pod rygorem umorzenie postępowania., Skarżąca nie odpowiedziała na powyższe wezwanie...

I SA/Ol 575/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-12-09

niejawnym sprawy ze skargi K.Ż. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o zwolnienie...
z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. K.Ż. (dalej w skrócie skarżący, płatnik, strona) skierował...

I SA/Ol 779/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-01-07

niejawnym sprawy ze skargi E.J. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o zwolnienie...
z opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020 r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe. E.J. (dalej w skrócie skarżąca, strona) złożyła do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100