Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

II GSK 376/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-15

zdrowotnej postanawia: uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie sądowe V.S. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. po rozpoznaniu skargi Samodzielnego Publicznego...
na skargę, Prezes NFZ wniósł o jej oddalenie oraz o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na brak przedmiotu zaskarżenia. Organ podał, że zaskarżona...

III SA/Łd 538/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-09-06

w przedmiocie ustalenia obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. eg A. R. wniosła do Wojewódzkiego...
opieki zdrowotnej., Decyzją z 19 lipca 2022 r. nr 496/05/2022/KL Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uchylił decyzję z 15 czerwca 2022 r. i umorzył postępowanie...

VI SA/Wa 2635/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
w całości podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2636/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
w całości podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2634/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
w całości podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2638/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2633/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

VI SA/Wa 2637/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; Pismem z 23 sierpnia 2022 r. Gmina T. z siedzibą w T...
podtrzymał i się do nich odwołał, uznając za niezbędne powielanie ich w odpowiedzi na skargę., W związku z powyższym Organ wniósł o umorzenie postępowania na zasadzie...

II GSK 559/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów zabiegu postanawia : umorzyć postępowanie...
stycznia 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 1884/08 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów zabiegu., Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu...

VI SA/Wa 125/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-04

przeprowadzonego konkursu mogły już zostać wykonane., W dniu [...] września 2019 r. Dyrektor [...]OW NFZ wydał decyzję nr [...], którą umorzył postępowanie...
) Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej 'R.' [...] s.c.,, - zachodzi bezprzedmiotowość postępowania, co obliguje organ do wydania decyzji o umorzeniu postępowania wszczętego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100