Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II SAB/Ol 33/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-14

i umorzenie postępowania sądowego., W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Spółki wyjaśnił, iż udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące informacji publicznej zgodnie z żądaniem...
wnioskującej. Wobec powyższego wniósł o oddalenie skargi, ewentualnie o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył...