Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

III OSK 4465/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wojskowego z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia...
, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania...

III OSK 4386/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wojskowego z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia...
o umorzenie postępowania kasacyjnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje, Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

III OSK 4802/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

lokalu mieszkalnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193...

III OSK 5035/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-27

lokalu mieszkalnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a....

III OSK 5117/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-27

lokalu mieszkalnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem...

III OSK 5300/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-27

mieszkaniowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a....

III OSK 5612/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-27

przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego...
480 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Prezes Agencji Mienia Wojskowego. Pismem z dnia 22 grudnia 2021 r. organ cofnął...

III OSK 5413/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-27

świadczenia mieszkaniowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego ze środków budżetowych...
w [...] z [...] marca 2020 r. nr [...]; w punkcie 2 zasądził od Prezesa Agencji Mienia Wojskowego na rzecz D. K. kwotę 480 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., Skargę...

III OSK 5568/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-27

mieszkaniowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego ze środków budżetowych...
Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn...

III OSK 6542/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

mieszkaniowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz...
kasacyjnej bądź jej oddalenia, a nie umorzenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Podstawy uwzględnienia wniosku skarżącego kasacyjnie nie mógł stanowić...
1   Następne >   2