Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

III OSK 3075/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-16

był jednak zobowiązany do oceny dopuszczalności skargi, a zatem nie stosował powołanych wyżej przepisów. Nie był również uprawniony do umorzenia postępowania na skutek...
stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, ponieważ umorzyć postępowanie można wyłącznie w sytuacji, gdy postępowanie...