Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

I OSK 146/10 - Wyrok NSA z 2010-11-19

Infrastruktury z dnia [...] marca 2009r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
, uchylił decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, stwierdzając, że nie podlega ona...

I OSK 254/10 - Wyrok NSA z 2010-12-14

Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
, po rozpoznaniu sprawy ze skargi T. C. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, uchylił...

I SA/Wa 832/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

2009 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3...
Infrastruktury decyzją z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r., nr [...] i umorzył postępowanie przed organem...

I SA/Wa 834/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza...
[...] kwietnia 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...

I SA/Wa 835/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza...
[...] marca 2009 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...

I OSK 1379/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

/Wa 2242/11 w sprawie ze skargi H.S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2011 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla...
Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi H.S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2011 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I OSK 394/11 - Wyrok NSA z 2012-03-09

ze skargi M. B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony...
Podkarpackiego z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych...

I OSK 1397/10 - Wyrok NSA z 2011-08-04

. P. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla zaskarżony wyrok...
[...] października 2009 r., [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego - uchylił zaskarżoną decyzję i stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu i zasądził...

I OZ 227/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. akt I SAB/Wa 333/09 umorzył postępowanie w sprawie ze skargi [...] - Spółka Jawna w P. na bezczynność Ministra Infrastruktury...
., Również wobec stanowiska samej skarżącej, która w odpowiedzi na wezwanie Sądu, z uwagi na wydanie w/w decyzji - ustanie bezczynności, wniosła o umorzenie postępowania...

I OZ 228/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. akt I SAB/Wa 334/09 umorzył postępowanie w sprawie ze skargi [...] - Spółka Jawna w P. na bezczynność Ministra Infrastruktury...
., Również wobec stanowiska samej skarżącej, która w odpowiedzi na wezwanie Sądu, z uwagi na wydanie w/w decyzji - ustanie bezczynności, wniosła o umorzenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100