Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

II SA/Wa 1757/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-01

pozytywną dla skarżącego decyzję w innym, równoległym postępowaniu i przyznano mu stopień nauczyciela dyplomowanego, umorzył postępowanie odwoławcze od Decyzji...
, iż organ umorzył postępowanie odwoławcze, nie odnosząc się (pomijając), iż w obrocie nadal istnieje decyzja z [...] października 2002 r. (o odmowie nadania stopnia awansu...

II SAB/Wa 71/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zasądzić od Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej na rzecz...
z dnia [...] grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, ewentualnie umorzenie postępowania...

I OSK 1066/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

listopada 2014 r., Pismem z dnia 18 listopada 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o umorzenie postępowania w sprawie wskazując, że organ udostępnił żądaną informację...
., Odnosząc się do wniosku strony skarżącej o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość, Sąd wyjaśnił, że wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania w sytuacji...

I OSK 814/14 - Wyrok NSA z 2016-01-22

z dnia 4 maja 2011 r. nr [...], utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
2011 r. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wskazać należy również, że jako podstawę prawną uchylenia...

II SAB/Wa 52/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-11

[...] lutego 2002 r. 2002 r. Nr [...] odmawiającej nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego postanawia -umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem...
. 1270) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli postępowanie z określonych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Skarżąca, pismem z dnia 4 marca 2003 r...

II SAB/Wa 225/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-14

informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej na rzecz...
informacji., Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w odpowiedzi na skargę wniosła o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 §...

I SAB/Wa 14/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-27

Narodowej i Sportu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej utworzenia niepaństwowej uczelni zawodowej. postanawia: umorzyć postępowanie...
r., utrzymał w mocy decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] marca 2005 r. o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na utworzenie...

I OSK 1825/06 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

przez stronę zdolności procesowej to jest od dnia 31 października 2006 roku; 2. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W dniu 4 sierpnia 2006 r. spółka...
zdolności procesowej., Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 ustawy, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało...

II SAB/Wa 131/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-24

niejawnym sprawy ze skargi A.U. w przedmiocie bezczynności Ministra Edukacji Narodowej i Sportu postanawia -umorzyć postępowanie w sprawie - Skarżąca A. U. w skardze z dnia...
. Jeżeli przed rozpatrzeniem skargi organ wydał taki akt, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania sądowego, gdyż postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe (por...

II SAB/Wa 396/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-21

[...] stycznia 2004 r. nr [...] odmawiającej nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego postanawia -umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie...
. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie stało się z określonych przyczyn bezprzedmiotowe. W niniejszej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14