Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GZ 275/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Podatkowych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wniesiono o jego uchylenie w całości, umorzenie postępowania w sprawie wniosku o wymierzenie grzywny, ewentualnie...
w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: p.p.s.a....