Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Bankowego X

VI SA/Wa 527/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

niż poprzez merytoryczne rozstrzygnięcie jest umorzenie postępowania z racji jego bezprzedmiotowości - np. z powodu uznania braku przymiotu strony (art. 105 K.p.a....
. we W. (dalej: S. we W.), wniosła na podstawie art. 28 K.p.a. o:, 1. dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przedmiocie wydania zezwolenia na utworzenie Banku [...] S.A....