Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 33/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

akredytację postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej B. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu...
. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W myśl art. 60 ww. ustawy, skarżący...