Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

III SA/Po 1231/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-04-01

dotacji p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z [...] lipca 2021 r. L. sp. z o.o. w Poznaniu wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1 P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Strona skarżąca jest dysponentem skargi, a Sąd jest związany...

IV SA/Po 71/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-20

w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy postanawia 1. odrzucić skargę kasacyjną umorzyć...
za bezprzedmiotowy. Z tych powodów Stąd w tym zakresie postępowanie umorzył, działając na podstawie art. 161 §1 pkt 3 i art. 161 §2 w zw. z art. 260 ppsa (pkt 2 postanowienia...

IV SAB/Wa 1023/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej lub umorzenie postępowania w sprawie skargi ze względu na jego bezprzedmiotowość...
skargi na bezczynność lub przewlekłość, koniecznym jest umorzenie postępowania w zakresie zobowiązania organu do wydania stosownego aktu (decyzji, postanowienia) stosownie...

IV SAB/Wa 1022/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej lub umorzenie postępowania w sprawie skargi ze względu na jego bezprzedmiotowość...
skargi na bezczynność lub przewlekłość, koniecznym jest umorzenie postępowania w zakresie zobowiązania organu do wydania stosownego aktu (decyzji, postanowienia) stosownie...

IV SAB/Wa 1021/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej lub umorzenie postępowania w sprawie skargi ze względu na jego bezprzedmiotowość...
skargi na bezczynność lub przewlekłość, koniecznym jest umorzenie postępowania w zakresie zobowiązania organu do wydania stosownego aktu (decyzji, postanowienia) stosownie...

IV SAB/Wa 1024/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-04

., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej lub umorzenie postępowania w sprawie skargi ze względu na jego bezprzedmiotowość...
skargi na bezczynność lub przewlekłość, koniecznym jest umorzenie postępowania w zakresie zobowiązania organu do wydania stosownego aktu (decyzji, postanowienia) stosownie...

IV SAB/Wa 1007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

wydana decyzja przez organ, w pkt. I umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do rozpatrzenia oświadczenia, na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 p.p.s.a. (pkt 1...
w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta...

IV SAB/Wa 1006/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

wydana decyzja przez organ, w pkt. I umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do rozpatrzenia oświadczenia, na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 p.p.s.a. (pkt 1...
w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta...

IV SAB/Wa 1004/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

wydana decyzja przez organ, w pkt. I umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do rozpatrzenia oświadczenia, na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 p.p.s.a. (pkt 1...
w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta...

IV SAB/Wa 1003/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

wydana decyzja przez organ, w pkt. I umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do rozpatrzenia oświadczenia, na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 p.p.s.a. (pkt 1...
w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta...
1   Następne >   3