Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SAB/Sz 49/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-15

niejawnym sprawy ze skargi D. K. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe D.K. pismem...
. Skarżący wyjaśnił, że otrzymał żądane informacje., W odpowiedzi na skargę, udzielonej pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r., organ wniósł o umorzenie postępowania w sprawie...

III SAB/Łd 23/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-05

. Na postawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Dyrektor Zakładu Karnego w G. wniósł o umorzenie postępowania sądowego., Zarządzeniem z dnia 23 września 2011 roku sędzia...
skargę, czy też ją cofa i wnosi o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., W piśmie procesowym z dnia 27 września 2011 roku, stanowiącym odpowiedź na wezwanie Sądu...

III SAB/Kr 65/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

niejawnym sprawy ze skargi G. P. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 18 sierpnia 2009r. G. P. wniósł...
na uzyskanie lokalu mieszkalnego., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Zakładu Karnego wniósł o umorzenie postępowania. Wskazał, że w dniu 21 października 2009r. wydał decyzję...

III SAB/Gd 104/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-08-01

niejawnym sprawy ze skargi B.G. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Pismem...
cofnięta, wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie. ...

II SAB/Wa 24/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-05

w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2006 r. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Zgodnie...
o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z określonych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2...

II SAB/Wa 25/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-05

w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2006 r. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Zgodnie...
o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z określonych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2...

II SAB/Bk 80/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-09-01

a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie Wnioskiem z [...] czerwca 2021 r. (data wpływu do organu) R. S. zwrócił się do Dyrektora Zakładu Karnego w C...
na skargę wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na załatwienie wniosku., W piśmie z 11 sierpnia 2021 r. skarżący złożył oświadczenie o wycofaniu skargi., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Wa 71/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

nieważności decyzji personalnych dotyczących ustalenia uposażenia zasadniczego oraz dodatków o charakterze stałym za lata 1998-2009 postanawia - umorzyć postępowanie...
oraz dodatków o charakterze stałym za lata 1998-2009., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, że nie pozostaje w bezczynności...

II SAB/Wa 73/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

2008 r. do dnia [...] lutego 2009 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, że nie pozostaje w bezczynności, ponieważ decyzją...
, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z określonych przyczyn stało się bezprzedmiotowe...

II SAB/Wa 72/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

nieważności decyzji personalnych dotyczących przyznania i ustalenia nagród rocznych za lata 1998-2007 postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, że nie pozostaje w bezczynności, ponieważ decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r. znak...
1   Następne >   +2   +5   +10   17