Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Gd 1379/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-18

i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz Skarżącej kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt...
jako 'p.p.s.a.', uwzględnił skargę w całości i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Do akt administracyjnych sprawy organ dołączył interpretację indywidualną z dnia 21...

I SA/Gd 1455/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-25

od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz Skarżącego kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt...
jako 'p.p.s.a.', uwzględnił skargę w całości i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Do akt administracyjnych sprawy organ dołączył interpretację indywidualną z dnia...

III SA/Wa 1966/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-09-30

0114-KDIP1-3.4012.226.2022.1.JG w zakresie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
i usług., Pismem z dnia 16 września 2022 r., pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę na ww. interpretację indywidualną i wniósł o umorzenie postępowania wywołanego...

III SA/Wa 1391/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

upadłościowego będzie data wydania postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego?, 5) czy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność...
przesłanka zakończenia postępowania upadłościowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania...

III SA/Wa 3729/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

., nr 0114-KDPIP1-1.4012.282.2017.1.LM w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r...

III SA/Wa 3953/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

., nr 0114-KDPIP1-1.4012.323.2017.1.IZ w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
w Warszawie, zważył co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Wa 2718/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-28

., nr 0114-KDIP2-2.4017.10.2017.2.SO w przedmiocie przepisów ordynacji podatkowej postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

III SA/Wa 2719/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-28

2017 r., nr 0114-KDIP2-2.4017.11. 2017.2.SO w przedmiocie przepisów ordynacji podatkowej postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych...
przedmiotową skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30...

III SA/Wa 2422/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-15

. nr 0114-KDIP2-2.4010.241.2018.3.JG w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
w Warszawie, zważył co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Wa 2423/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-15

. nr 0114-KDIP2-2.4010.242.2018.1.JG w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
w Warszawie, zważył co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100