Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II SAB/Bd 46/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-04

Gminy [...] z dnia [...] kwietnia 2002r. Nr [...] postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] września 2008r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S. - K. złożyli...
na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy umorzył postępowania w sprawie. ...

II SAB/Bd 45/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-04

Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2000r. Nr [...] postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] września 2008r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S. - K. złożyli...
na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy umorzył postępowania w sprawie. ...

II SAB/Bd 47/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-01-05

Wójta Gminy [...] z dnia [...]sierpnia 2007r. Nr [...] postanawia umorzyć postępowanie Pismem z dnia [...] września 2008r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S. - K. złożyli...
; z późn. zm.), wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy umorzył postępowania w sprawie. ...

I SA/Lu 186/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-23

. na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta z dnia [...] grudnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe W dniu 19...
- dalej 'P.p.s.a.') uwzględnił skargę w całości i na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego jako bezprzedmiotowego...

II SA/Bk 555/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-19

Przed WSA nie mogą się toczyć sprawy w tym samym przedmiocie i między tymi stronami - w związku z zaistnieniem powyższej sytuacji - należy umorzyć postępowanie w sprawie...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w niniejszej sprawie Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...

II SAB/Kr 85/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na bezczynność Burmistrza Miasta Rabka - Zdrój postanawia: L umorzyć postępowanie sądowe II. zwrócić skarżącemu połowę wpisu...
w wysokości 50 zł. Pismem z dnia 11 września 2009 r., skarżący wniósł o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na to, że stan bezczynności przestał istnieć., Pismo...

II SAB/Gd 95/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-15

. S. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie. D. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym., W niniejszej sprawie cofnięcie...

II SAB/Gd 83/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-24

sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego postanawia umorzyć postępowanie. A. D. wniosła...
oraz § 2 p.p.s.a. przewiduje, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SAB/Bk 91/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-08

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. P. na bezczynność Burmistrza W. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe...
o umorzenie postępowania i zwrot wpisu sądowego od skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo...

II SAB/Kr 180/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-29

postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe II. zasądzić od Burmistrza B. na rzecz J. L. kwotę 100 / sto/ złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania Przewlekłość organu...
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Sąd bowiem, skoro organ wydał już akt kończący postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100