Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wr 687/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-16

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowa zwrotu wyegzekwowanej należności celnej oddala...
odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i zwrotu wyegzekwowanej należności celnej, uchylił to postanowienie w całości i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji...

I SA/Wr 1387/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-08

we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...
') wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wymienionego tytułu wykonawczego (nr [...]). W uzasadnieniu strona podała, że obowiązek objęty...

I SA/Wr 1385/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-08

we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchylono zaskarżone postanowienie, II...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wymienionego tytułu wykonawczego (nr [...]). W uzasadnieniu strona podała, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym...

I SA/Wr 1386/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-08

we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchylono zaskarżone postanowienie, II...
- 'u.p.e.a.') wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wymienionego tytułu wykonawczego (nr [...]). W uzasadnieniu strona podała...

III SA/Wr 872/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-25

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Po rozpatrzeniu zażalenia...
na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia [...] r. nr [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...

I SA/Wr 528/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-09-28

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby...
dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego o nr [...] oraz w części dotyczącej bezprzedmiotowości postępowania...

II SA/Wr 545/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-24

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej 'k.p.a.', Prezydent Miasta Ś. umorzył na wniosek P. Sp. z o.o. postępowanie administracyjne...
się na art 105 § 1 k.p.a., umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia. Wobec niewniesienia odwołania...

II SA/Wr 150/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-03

. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] stycznia 2020 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych...
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia J. J...

I SA/Wr 1311/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-26

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Wobec R. C. (dalej: Zobowiązany...
też Zobowiązanego, iż treść pisma sugeruje, że intencją Zobowiązanego było złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o przesłankę wskazaną w treści art. 59...

I SA/Wr 1783/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-15

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. z dnia [...].06.2013 r. (nr [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego wobec majątku strony na podstawie tytułów wykonawczych z dnia 20.10.2009 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100