Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 227/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-12

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym do Sądu postanowieniem Dyrektor Izby...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Prezydenta Miasta K. : [...]., Z uzasadnienia powyższego postanowienia...

I SA/Sz 342/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-27

Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
przez wierzyciela - P. P. S..A.. D. C. O. F.,, - uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów...

I SA/Sz 782/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-01

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 20 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby...
rodzinie, a nadto pogarsza się jego stan zdrowia., Organ I instancji nie znalazł podstaw do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Wyjaśnił bowiem, że należność z tytułu...

I SA/Sz 490/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-04

Skarbowej [...] utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego [...] z dnia 30 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego...
'), organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec Spółki., Pismem z dnia 12 lutego 2016 r., pełnomocnik Spółki złożył zażalenie, w którym wniósł...

I SA/Sz 1271/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza...
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. z dnia 25.07.2014 r. znak [...] w sprawie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...

I SA/Sz 182/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-14

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w części oddala skargę. Zaskarżonym...
odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do J. W. na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Wójta Gminy B. z dnia [...] r...

I SA/Sz 644/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-09

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał...
w mocy postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...], na mocy którego umorzono postępowanie, jako bezprzedmiotowe, w przedmiocie wniosku...

I SA/Sz 874/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-27

uproszczonym w dniu 27 marca 2006 r. sprawy ze skargi A.O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
czynności wskutek umorzenia postępowania, tymczasem, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec A.O., na podstawie tytułów wykonawczych nr [...] wystawionych przez Urząd...

I SA/Sz 961/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-25

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej...
nie podlegają wykonaniu., Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr [...] Dyrektor Oddziału Ubezpieczeń Społecznych w odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Sz 821/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-09

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie...
w S. postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie ww tytułu wykonawczego. Postanowienie doręczono...
1   Następne >   +2   +5   +10   100