Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 958/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

czerwca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Postanowieniem nr [...] z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: [...], Powiatowy...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki, po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanych M. L. i J. B. z dnia 26 kwietnia 2018 r. odmówił umorzenia postępowania...

I SA/Kr 359/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-30

z dnia 23 stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2017r...
października 2016r. umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne., Zdaniem organu odwoławczego, skoro w dniu wydania zaskarżonego postanowienia nie toczyła się już egzekucja...

I SA/Kr 1885/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-17

umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie II. określa, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonywane do czasu uprawomocnienia się wyroku III...
r. zawiera zarzuty egzekucyjne oraz wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w trybie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - powoływana dalej...

I SA/Kr 991/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-26

umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku A.P. na podstawie tytułu wykonawczego...
10 czerwca 2010r. pełnomocnik zobowiązanej złożył wniosek w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie opisanego tytułu wykonawczego...

I SA/Kr 339/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-17

. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego, jako organ egzekucyjny, prowadził postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów...
ww. tytułami wykonawczymi zostały zapłacone., W wyniku powyższej informacji, organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne postanowieniem z dnia 07.11.2011 r...

I SA/Kr 516/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-25

Skarbowej z dnia 19 stycznia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie...
., Postanowieniem z dnia 22.09.2014r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył w części postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym...

III SA/Kr 283/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-04

. M. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
. Burmistrz Gminy A decyzją z dnia [...] 2014 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 105 § 2 kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), umorzył postępowanie w przedmiocie...

I SA/Kr 1619/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-24

Naczelnika Urzędu z 10 marca 2014r. znak: [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...
postanowienie nr [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach od [...] do nr [...], Powyższe postanowienie zostało...

I SA/Kr 1386/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-29

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 1 października 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Organ egzekucyjny postanowieniem z 10 lipca 2019r. nr [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ stwierdził...

I SA/Kr 517/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-21

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku W. K. na podstawie...
odsetek za zwłokę oraz jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100