Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Go 905/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Rejonowego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. II SA/Go 905/13...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej określanego dalej jako 'k.p.a.') - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte...

II SA/Go 903/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Rejonowego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Powiatowy...
( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej określanego dalej jako 'k.p.a.') - umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte przez Kierownika Urzędu Rejonowego...

II SA/Go 279/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-12

Stowarzyszenia [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na skutek wniosku z [...] marca 2007 r. W załączeniu do wniosku inwestor złożył...

I SA/Go 1075/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-06

' Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Skarżące Przedsiębiorstwo...
z [...] stycznia 2012 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko P.H.U. 'P' Spółka z o.o., na podstawie tytułu wykonawczego...

I SA/Go 781/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
w Urzędzie Skarbowym wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego Nr [...] z dnia [...] czerwca 2001 r. Przedmiotowe żądanie...

I SA/Go 1076/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-09

. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Skarżące Przedsiębiorstwo 'P...
z [...] grudnia 2011 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko P.H.U. 'P' Spółka z o.o., na podstawie tytułów wykonawczych...

II SA/Go 631/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-16

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym skargą postanowieniem...
umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego z majątku E Sp. z o.o., na podstawie tytułów wykonawczych z dnia [...] września 2012 r. nr [...]., Wynikający z akt...

II SA/Go 170/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-09

Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r., nr sprawy [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] września 2019 r...
. R.S. zwrócił się do Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że zawiadomienia o zajęciu...

I SA/Go 264/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-04

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1...
z [...] sierpnia 2017 r. umorzył postępowanie egzekucyjne., We wniosku z [...] grudnia 2017 r. Skarżący zwrócił się stwierdzenie nieważności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego...

I SA/Go 419/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-20

postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie w sprawie, W dniu 6 marca 2008r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł skargę na postanowienie Dyrektora...
Izby Skarbowej z dnia [...] lutego 2008r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego, Dyrektor Izby Skarbowej postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2008r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100