Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 736/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-09

., Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie...
postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A.L., A.K., A.M., A.P., A.Ż., A.G., A.O., A.W., B.Ś., B.B., B.G., B.M., B.Ś., B.T., B.G., D.B., D.Ł., E.K., E.S., E.W., E.F., I.K....

IV SA/Gl 737/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie Sąd nie znalazł...
takich okoliczności, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec skutecznego cofnięcia postępowanie sądowe w tej części należało umorzyć...

I SA/Gl 549/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-22

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) orzeka, że uchylone...
być [...] ) o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych nr [...] oraz [...] - zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy...

I SA/Gl 587/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-22

[...] nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. umorzył postępowanie...
egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego Nr [...] przeciwko panu J. M. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na podstawie art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 17...

I SA/Gl 1106/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia...
[...][...] Urzędu Skarbowego w B., dalej organ egzekucyjny, z dnia [...] Nr [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Gl 947/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], nr [...], Dyrektor Izby...
[...] Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...],[...], o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia ponownego wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego...

I SA/Gl 1107/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-21

postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego i umorzeniu postępowania pierwszej...
ze zm. - obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm., dalej 'u.p.e.a.') umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec zobowiązanego., Na powyższe postanowienie...

I SA/Gl 946/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], nr [...], Dyrektor Izby...
[...] Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...],[...] (w sentencji błędnie oznaczono to postanowienie; powinno być [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku...

I SA/Gl 950/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-12

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej - organ II instancji...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia [...] r. nr [...]., Przedmiotowe postanowienie zapadło w następującym stanie...

I SA/Gl 1189/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. (dalej też NUS) z dnia [...] (Nr [...]) o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku A S.A....
działając w oparciu o przepis art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ww. postanowieniem z dnia [...]umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec...
1   Następne >   +2   +5   +10   100