Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 1721/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 października 2017 r...
Miasta G. (dalej jako 'Prezydent Miasta') z dnia 21 czerwca 2017 r. odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...

I SA/Gd 1258/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-22

maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 maja 2019r. Dyrektor Izby...
wniesionego przez W.T. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 stycznia 2019 r. w części, w której odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie...

I SA/Gd 794/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-10

., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego...
') z dnia 7 listopada 2016 r. nr [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 24 września 2015 r...

I SA/Gd 410/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-22

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 marca 2012 r. nr [ ] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. określa...
26 stycznia 2012 r., którym odmówiono M.C. umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 15...

I SA/Gd 1181/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-01

z dnia 17 czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Naczelnik Urzędu Skarbowego (dalej w skrócie zwany...
wykonawczego z dnia 16 listopada 2017 r., obejmującego zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego., Na wniosek wierzyciela organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne...

I SA/Gd 142/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-25

listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym do sądu postanowieniem, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
(dalej jako Naczelnik US) z dnia 20.09.2019 r., którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 13 lipca 2017 r...

I SA/Gd 83/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-07

Administracji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy z dnia 31 października 2017 r., powołując przesłanki z art. 59 § 1 pkt 2, 3, 7 ustawy...

I SA/Gd 1009/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-21

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 10 lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
', umorzył postępowanie wszczęte wnioskiem o umorzenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych do majątku G. Ż. w zakresie tytułu wykonawczego nr [...] wystawionego...

I SA/Gd 1950/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-04

września 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego (dalej w skrócie zwany...
o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i jego umorzenie. Jako podstawę zarzutów wskazał niedopuszczalność egzekucji oraz zastosowanego środka egzekucyjnego (art. 33 § 1...

I SA/Gd 302/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-29

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 28 marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. określa...
z dnia 26 stycznia 2012 r., którym odmówiono M. C. umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100