Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 99/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-17

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dnia [...] M. P. złożył do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B...
. wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu choroby o psychicznej oraz trudnej sytuacji finansowej. Podniósł, że nie posiada żadnego majątku, a jedyny...

I SA/Bd 1070/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-12

Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w I. prowadzi postępowanie...
materialną. W piśmie z dnia 21 lipca 2010r. strona sprecyzowała powyższy wniosek wskazując, że należy go traktować jako podanie o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

I SA/Bd 620/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zaniechanie wyjaśnienia istnienia przesłanki pozwalającej na umorzenie postępowania egzekucyjnego na dzień...
I na rozprawie w dniu 23 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Bd 619/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zaniechanie wyjaśnienia istnienia przesłanki pozwalającej na umorzenie postępowania egzekucyjnego na dzień...
I na rozprawie w dniu 23 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Bd 618/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zaniechanie wyjaśnienia istnienia przesłanki pozwalającej na umorzenie postępowania egzekucyjnego na dzień...
I na rozprawie w dniu 23 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Bd 283/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-08-09

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dyrektor Izby Celnej w T. prowadzi...
listopada 2010r. poborcy skarbowi sporządzili protokóły o stanie majątkowym zobowiązanego., Pismem z dnia 10 listopada 2010r. M.G. wniósł o umorzenie postępowania...

I SA/Bd 301/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-11

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. określa...
, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości I SA/Bd 301/13, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...] r. M. G. wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

I SA/Bd 1049/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-26

Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
egzekucyjne i zwrócił się do wierzyciela - P. P.S.A. o zajęcie stanowiska w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku skarżącego. Po uzyskaniu...

I SA/Bd 937/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-15

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie doręczenia postanowienia oddala skargę Postanowieniem z dnia [...]. Dyrektor Izby Skarbowej w B...
. utrzymał w mocy na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...]., którym orzeczono umorzyć postępowanie w sprawie doręczenia postanowienia wraz...

I SA/Bd 466/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-16

Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. określa, że zaskarżone...
postanowienie nie może być wykonane w całości. J. S. (skarżący) w dniu 13 grudnia 2010r. złożył do Dyrektora Izby Celnej w T. wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100