Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 190/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-09

ze skargi A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla...
. 1314 ze zm.), zwanej dalej u.p.e.a., po rozpatrzeniu zażalenia A. D. od postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. z [...] o odmowie umorzenia postępowania...

III SA/Łd 536/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-19

. R. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone...
. nr [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego: 1) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie w części dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego...

II SA/Łd 1096/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-02-09

. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego...
wniosku J. K., odmówił mu umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 3 na kancelarię komorniczą...

III SA/Łd 244/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-03

zarzutów na postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec E. S. na podstawie tytułów wykonawczych o nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...
września 2015r., dotyczącym postępowania prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. umorzył prowadzone wobec skarżącej...

III SA/Łd 1150/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-20

. N. i R. N. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę...
w Z. z [...] nr [...], o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. prowadzi wobec M...

III SA/Łd 169/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-14

. i K. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. Postanowieniem z dnia [...] Prezydent Miasta T. M. nie uznał zarzutów., Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. M. umorzył postępowanie egzekucyjne...

III SA/Łd 632/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-30

roku sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia...
. w części dotyczącej umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...

III SA/Łd 631/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-23

większej czytelności uzasadnienia) w części dotyczącej umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...
skarżącego wniósł o wstrzymanie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz o umorzenie tego postępowania., Powyższe pismo zostało rozpatrzone zgodnie z właściwością...

III SA/Łd 599/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-12

. R. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
w [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec M. R. i G. R. na podstawie tytułu wykonawczego z 12.06.2017 r. Nr [...] wystawionego przez Powiatowego...

I SA/Łd 95/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-10

Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem...
[...] sierpnia 2020 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a., oraz art. 17 § 1, art. 18...
1   Następne >   +2   +5   +10   100