Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 736/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-09

., Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie...
postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A.L., A.K., A.M., A.P., A.Ż., A.G., A.O., A.W., B.Ś., B.B., B.G., B.M., B.Ś., B.T., B.G., D.B., D.Ł., E.K., E.S., E.W., E.F., I.K....

IV SA/Gl 737/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie Sąd nie znalazł...
takich okoliczności, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec skutecznego cofnięcia postępowanie sądowe w tej części należało umorzyć...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca 2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...

II OSK 822/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

w Łodzi z dnia 19 września 2008 r., Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku postanawia...
: oddalić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 25 lutego 2009 r. sygn. akt II SA/Łd 64/09 umorzył postępowanie sądowoadministracyjne...

II SA/Kr 511/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-23

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze A.W. i K.W. na decyzję Wojewody z dnia 11 stycznia 2011 roku, znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie...

II SA/Bd 938/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zajęcia stanowiska przez wierzyciela postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. II...
PPIS pismem z dnia [...] kwietnia 2021 r., J. S. złożyła zażalenie na postanowienie PPIS z dnia 22 kwietna 2021 r., domagając się umorzenia postępowania egzekucyjnego...

IV SA/Po 796/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-09-15

umorzenia postępowania postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącym J. K. i S. K. kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) tytułem uiszczonego...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Pismem z dnia 29 czerwca 2022 r. skarżący: J. K., S. K., Z. S., J. S...

II SA/Bd 68/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-11

w celu przymuszenia postanawia umorzyć postępowanie. Wyższa Szkoła [...] w [...] wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na postanowienie...
w związku z utratą statusu pracodawcy przez Wyższą Szkołę [...]. W następstwie organ egzekucyjny w dniu [...] postanowieniem nr rej. [...] umorzył postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100