Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 24/96 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-25

jedynie do umorzenia postępowania w sprawie przez organ administracyjny'., Nie zwrócił jednak Naczelny Sąd Administracyjny uwagi na to, że wskutek nierozpoznania skargi i niezbadania...
Przepis art. 63 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ nie dotyczy postępowania...