Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA/Gl 733/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-28

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej był przedmiotem uwagi TK, który umorzył postępowanie w zakresie badania tego przepisu z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia...

OZ 40/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Jeżeli w dacie orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny nie ma sporu kompetencyjnego, choć zostało wszczęte postępowanie o rozstrzygnięcie takiego sporu, gdyż spór...
istniał, postępowanie na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 w związku z art. 15 par. 2 z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U....