Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 435/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych oddala skargę N. Sp. j...
Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu...

III SA/Wa 3204/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone...
. wystąpił z wnioskiem o umorzenie w całości postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie ww. tytułów wykonawczych w związku z dobrowolną spłatą wierzytelności...

II GSK 1084/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

[...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 21...
umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia [...] listopada 2013 r...

I SA/Kr 359/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-30

z dnia 23 stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2017r...
października 2016r. umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne., Zdaniem organu odwoławczego, skoro w dniu wydania zaskarżonego postanowienia nie toczyła się już egzekucja...

I SA/Lu 449/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-04

wszczęcia postępowania w sprawie wniosku zobowiązanej z dnia [...] sierpnia 2016 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...
z [...] i [...] lipca 2015 r. dłużniczka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego, m.in...

I SA/Wr 1387/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-08

we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...
') wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wymienionego tytułu wykonawczego (nr [...]). W uzasadnieniu strona podała, że obowiązek objęty...

I SA/Wr 1385/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-08

we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchylono zaskarżone postanowienie, II...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wymienionego tytułu wykonawczego (nr [...]). W uzasadnieniu strona podała, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym...

I SA/Wr 1386/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-08

we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchylono zaskarżone postanowienie, II...
- 'u.p.e.a.') wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wymienionego tytułu wykonawczego (nr [...]). W uzasadnieniu strona podała...

I SA/Lu 257/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-05

odpowiedzialnością z siedzibą w C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym...
z [...] w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem z [...] lipca 2015 r., utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonego...

I SA/Ol 436/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozpoznania wniesionego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania dotyczącego wniesionego zarzutu w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100