Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 479/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-21

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
[...] Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia W. T., uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Kr 991/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-26

umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku A.P. na podstawie tytułu wykonawczego...
10 czerwca 2010r. pełnomocnik zobowiązanej złożył wniosek w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie opisanego tytułu wykonawczego...

I SA/Lu 606/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-16

prowadzenia postępowania egzekucyjnego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich wniesienia, czy też jest to wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...
wykonawcze objęte zajęciem są tożsame z tymi, które wcześniej doręczył zobowiązanemu Dyrektor Oddziału ZUS, to składa on wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

I SA/Bd 1070/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-12

Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w I. prowadzi postępowanie...
materialną. W piśmie z dnia 21 lipca 2010r. strona sprecyzowała powyższy wniosek wskazując, że należy go traktować jako podanie o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

III SA/Lu 324/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

ustawy o Służbie Celnej, wskazując, że postępowanie karne prowadzone wobec niego zostało definitywnie umorzone prawomocnym wyrokiem sądu. D. F. podniósł, że ustawa o zmianie...
, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem, funkcjonariusza celnego, na jego wniosek przywraca się do służby...

I SA/Bd 620/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zaniechanie wyjaśnienia istnienia przesłanki pozwalającej na umorzenie postępowania egzekucyjnego na dzień...
I na rozprawie w dniu 23 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Bd 619/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zaniechanie wyjaśnienia istnienia przesłanki pozwalającej na umorzenie postępowania egzekucyjnego na dzień...
I na rozprawie w dniu 23 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Bd 618/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zaniechanie wyjaśnienia istnienia przesłanki pozwalającej na umorzenie postępowania egzekucyjnego na dzień...
I na rozprawie w dniu 23 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Lu 512/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-14

Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...
do ich wniesienia, czy też jest to wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego., W odpowiedzi na powyższe, przy piśmie z dnia 10 marca 2011 r. przesłane zostało pełnomocnictwo...

I SA/Bd 283/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-08-09

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dyrektor Izby Celnej w T. prowadzi...
listopada 2010r. poborcy skarbowi sporządzili protokóły o stanie majątkowym zobowiązanego., Pismem z dnia 10 listopada 2010r. M.G. wniósł o umorzenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100