Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 730/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-19

/Po 1662/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie ze skargi T. S.A. w Z. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z 20 grudnia 2000 r...
. przez Naczelny Sąd Administracyjny O. Z. w Poznaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zainicjowanego wniesieniem skargi., Izba Skarbowa po ponownym rozpatrzeniu odwołania...

I FSK 732/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-19

/Po 1664/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie ze skargi T. S.A. w Z. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z 20 grudnia 2000 r...
Administracyjny O. Z. w Poznaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zainicjowanego wniesieniem skargi., Izba Skarbowa po ponownym rozpatrzeniu odwołania podatnika...

I FSK 729/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-19

/Po 1661/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie ze skargi T. S.A. w Z. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z 20 grudnia 2000 r...
Administracyjny O. Z. w Poznaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zainicjowanego wniesieniem skargi., Izba Skarbowa po ponownym rozpatrzeniu odwołania podatnika...

I FSK 728/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-19

/Po 1660/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie ze skargi T. S.A. w Z. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z 20 grudnia 2000 r...
Administracyjny O.Z. w Poznaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zainicjowanego wniesieniem skargi (sygn. akt I SA/Po 238/01)., Izba Skarbowa po ponownym...

I FSK 731/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-19

/Po 1663/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie ze skargi T. S.A. w Z. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z 20 grudnia 2000 r...
Administracyjny O. Z. w Poznaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zainicjowanego wniesieniem skargi., Izba Skarbowa po ponownym rozpatrzeniu odwołania podatnika...

I SA/Gl 682/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-01

postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Sąd polecił organowi...
odmawiające umorzenia postępowania, stał się uczestnikiem postępowania sądowego, a to z tego względu, że sprawa dotyczy jego interesu prawnego. Wierzyciel niebędący organem...

I FSK 733/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-19

/Po 561/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie ze skargi T. S.A. w Z. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z 20 grudnia 2000 r...
Administracyjny O. Z. w Poznaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zainicjowanego wniesieniem skargi., Izba Skarbowa po ponownym rozpatrzeniu odwołania podatnika...

II FSK 3181/14 - Wyrok NSA z 2016-12-08

Wielkopolskim w dniu 9 maja 2014 r., skarżący wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania oraz jego umorzenie informując równocześnie, że Dyrektor IS postanowieniem z dnia 24...
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 09 maja 2012 r., I SA/Go 136/12 i bezpodstawne uchylenie zaskarżonej decyzji, pomimo że istniały podstawy do umorzenia postępowania wznowionego...

II OSK 1793/08 - Wyrok NSA z 2009-11-17

jej uzasadnienie faktycznie odbiega od istoty sprawy, bowiem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien był ograniczyć jego treść do podania przyczyny umorzenia postępowania...
., W jej uzasadnieniu Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie przesłanką umorzenia postępowania wznowieniowego było stwierdzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II GSK 528/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego dotyczącego zmiany zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych oddala skargę...
, na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 208 o.p., uchylił w całości decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie w sprawie. Wyjaśnił, że decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100