Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Skarżony
  • Symbol

I GZ 435/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) umorzył postępowanie w zakresie...

I GZ 437/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) umorzył postępowanie w zakresie...

I GZ 438/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) umorzył postępowanie w zakresie...

I GZ 439/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) umorzył postępowanie w zakresie...

I GZ 436/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić T. C. S.A. z siedzibą w K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G...
. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) umorzył postępowanie w zakresie...

I SA/Wr 2159/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-05

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. postanawia umorzyć postępowanie z wniosku o wyłączenie sędziów. Postanowieniem z dnia 21 września 2015 r. Sąd...
Chołuj i sędziego WSA Barbary Ciołek. W myśl zaś art. 161 § 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; 2...

II OSK 2623/12 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia [...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy...
w Białymstoku z dnia [...] grudnia 2010 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy nakazania rozbiórki budynku inwentarskiego., Wniosek...

III SA/Łd 658/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-22

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania zabezpieczającego...
Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów na postępowanie zabezpieczające. Postanowieniem z 24 września 2009 r. Sąd umorzył...

II SA/Wr 541/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-29

w sprawie nieprawidłowości w ewidencji gruntów i budynków postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte powyższym wnioskiem. Zarządzeniem z dnia 5 października 2009 r...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) w związku z art. 64 § 3 cytowanej ustawy umorzył postępowanie. ...

II SA/Wr 542/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-29

: umorzyć postępowanie wszczęte powyższym wnioskiem. Zarządzeniem z dnia 5 października 2009 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) w związku z art. 64 § 3 cytowanej ustawy umorzył...
1   Następne >   +2   +5   +10   69