Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania decyzji X

I SA/Wr 841/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-09

finansowej firmy. Poza tym istotą postępowania wymiarowego nie jest badanie sytuacji majątkowej firmy. Jedynie w postępowaniach w sprawie ulg finansowych takich jak umorzenie...
wykonania decyzji, nie wypełniał dyspozycji zawartej w przepisie art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej. Organ odwoławczy wskazał ponadto, że prowadzone w spółce postępowanie...