Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 837/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-28

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia środowiskowych warunków realizacji...
przedsięwzięcia p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji S. F. Z. w B. wniosło wraz ze skargą wniosek...

II OZ 1156/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót postanawia: umorzyć postępowanie...
ze skargi P. K. oraz H. K. na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z [...] września 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia...

II OZ 570/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

kary administracyjnej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję...
., W piśmie z 2 maja 2014 r. T. cofnęły wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i wniosły umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie. Wniosły...

II SA/Kr 299/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania...
zaskarżonej decyzji. Skarżący wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody z dnia 2 stycznia 2015 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...

II SA/Gd 57/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-23

ze skargi R. J. na decyzję Wojewody z dnia 22 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego...
skargę na decyzję Wojewody z dnia 22 listopada 2011 r. nr [...], którą umorzono postępowanie odwoławcze zainicjowane przez skarżącego a dotyczące decyzji Starosty T...

II OSK 514/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-28

z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...
na budowę postanawia: umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...]. Wyrokiem z dnia...

II OSK 595/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

w sprawie ze skargi E. O.-B., K. B. i K. W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
: umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...]. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SA/Gd 79/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-13

sprawy ze skargi K. R. na decyzję Wojewody z dnia 22 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego...
skargę na decyzję Wojewody dnia 22 listopada 2011 r. nr [...], którą umorzono postępowanie odwoławcze zainicjowane przez skarżącego a dotyczące decyzji Starosty z dnia 15...

I SA/Gl 1025/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.N. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia organu pierwszej instancji...

I OZ 333/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
: oddalić zażalenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia [...] lipca 2015r. nr [...] umorzyło postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta m.st....
1   Następne >   +2   +5   +10   100