Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol

II GW 106/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wnioskiem z 21 października 2021 r. Prezydent Miasta Poznania wniósł o rozstrzygnięcie sporu...
zdrowotne finansowanych ze środków publicznych, co też uczynił wydając w dniu 10 grudnia 2021 r. stosowną decyzję. W związku z tym wniósł o umorzenie postępowania...

II GW 13/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Burmistrzowi Miasta P...
, co następuje:, Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, wywołane wnioskiem Burmistrz Miasta P., podlega umorzeniu., Zgodnie z art...

III OW 64/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-17

(Dz.U. z 2022 r., poz. 329), dalej: 'p.p.s.a.', sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., W niniejszej...
sprawie zaistniała podstawa do umorzenia postępowania, bowiem spór o właściwość zaistniały pomiędzy organami przestał być aktualny. W piśmie z [...] kwietnia 2021 r...

II GW 39/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Miasta A a Prezydentem Miasta B w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych postanawia: umorzyć postępowanie...
sporu o właściwość, wywołane wnioskiem Burmistrza Miasta A, podlega umorzeniu., Zgodnie z art. 161 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II GW 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

w przedmiocie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2019 r...
, podlega umorzeniu., Zgodnie z art. 161 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302...

II GW 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

w przedmiocie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2019 r...
, podlega umorzeniu., Zgodnie z art. 161 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302...

II GW 8/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

w przedmiocie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2019 r...
, podlega umorzeniu., Zgodnie z art. 161 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302...

II GW 9/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

w przedmiocie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2019 r...
, podlega umorzeniu., Zgodnie z art. 161 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302...

I OW 59/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-23

w formie posiłków postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość. Burmistrz Halinowa wnioskiem z dnia 1 kwietnia 2021 r. wystąpił...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), dalej powoływanej jako 'P.p.s.a.', sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II GW 101/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego z uwagi na uznanie przez Prezydenta swej właściwości. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że uznając za wiarygodne ustalenia...
z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który przewiduje, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Mając...
1   Następne >   +2   +5   +10   23