Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I SA/Wa 519/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

z dnia [...] stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego oddala skargę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowieniem z dnia...
[...] stycznia 2017 r., nr [...], umorzył postępowanie z zażalenia M. J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania...

I SAB/Wa 519/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-06

. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz B. S., J. N. i M. S. solidarnie kwotę 100 (sto...
nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Sąd nie stwierdził...

II SA/Op 192/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-28

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 18 marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania oddala skargę...
września 1947 r., nr [...], został wydany z naruszeniem prawa oraz umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. aktu nadania., Z przedłożonych Sądowi akt...

I SA/Wa 319/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

postępowanie z odwołania S. B. i J. S. oraz w pkt 2 uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji w całości., Powyższa decyzja została...
umorzył postępowanie z odwołania S. B. i J. S. oraz w pkt 2 uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji w całości., W uzasadnieniu...

I OSK 3382/15 - Wyrok NSA z 2017-10-05

Wsi z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, B.S., M.P., E.C., J.T. i D.P. wnioskiem z dnia 26 marca 2002 r...

IV SA/Wa 2988/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
Wojewody [...] (dalej: Wojewoda, organ I instancji) z [...] lipca 2019 r. o umorzeniu postępowania wszczętego z wniosku M. B. o stwierdzenie, że działka ewidencyjna...

I OSK 826/17 - Wyrok NSA z 2019-02-26

2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 grudnia...
umorzenia postępowania administracyjnego. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym. Wnioskiem z dnia [...] listopada 2007 r. (sprecyzowanym...

IV SA/Po 563/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-16

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2021 roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1) uchyla wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22...
2021 roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Od powyższego wyroku skarżący, reprezentowani przez pełnomocnika wyboru w osobie adwokata, wnieśli skargi...

I SA/Wa 32/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Decyzją z dnia [...] listopada 2018 r...
[...] decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 2018 r., umorzył postępowanie wszczęte z wniosku Z.R. o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomość ziemska oznaczona...

IV SA/Wa 1759/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

w [...], W. S., M. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną...
września 1944 r.' lub 'dekret o reformie rolnej') i umorzył postępowanie w pierwszej instancji., II. Zaskarżona decyzja została oparta na następujących ustaleniach...
1   Następne >   +2   +5   +10   12